Lilith Ronner
van Hooijdonk

storytelling through architecture

 • 28.11.2016
  Alternatieve woonvisie Rotterdam

 • Alternatieve woonvisie Rotterdam

  Naar aanleiding van de Woonvisie 2030 vroeg Het Nieuwe Instituut Lilith Ronner van Hooijdonk een visie te formuleren op ‘Wonen in Rotterdam anno 2030. De visie is in de maand november voorafgaand aan het referendum op het Kruisplein en de Hoogstraat in Rotterdam gepresenteerd.

  Rotterdam Tabula
  De toekomstige stad gaat uit van zijn eigen kracht en bouwt hierop voort. Rotterdam 2030 meet zich niet met anderen. De stad kent zijn kwaliteiten en onderzoekt en ontwikkelt deze. Verworvenheden als de mengelmoes van inwoners, leefomgevingen, architectuur, maar ook de constante vernieuwing zijn maatgevend voor verandering. Dit beeld representeert de breuk met interstedelijke concurrentie en legt de focus op visionair ontwerp voor eigenheid, zodat het stedelijk fortuin bereikbaar is en blijft voor iedereen.

  161103-lrvh-woonvisie_def