Lilith Ronner
van Hooijdonk

storytelling through architecture

 • 23.02.2014
  BELLEN

 • BELLEN

  De performatieve ruimte BELLEN bestaat uit vier masten met belschalen, zwiepende klepelmasten en openbare straatverlichting. De bellen worden geluid door de masten te zwiepen. Het luiden van de bel maakt contact met de verlichtingspunten. Het effect is subtiel: een rimpeling in de lichtintensiteit, een verandering van kleur.

  Plaats Eindhoven
  Samenwerking met Stichting Publicart, Park Strijp Beheer B.V. en Light-S
  Status gerealiseerd
  Jaar 2013
  Uitvoering masten Snode Vormgevers
  Uitvoering grondwerkzaamheden KWS Infra B.V.
  Uitvoering programmering Gerrit Beking

  opening

  Performatieve Ruimte
  BELLEN komt voort uit een onderzoek naar performatieve ruimte voor het NAi (tegenwoordig Het Nieuwe Instituut). Reden voor dit onderzoek? De publieke ruimte staat onder druk. Door internet vinden steeds meer discussies plaats op het web in plaats van op straat. De performatieve ruimte biedt een oplossing die mensen weer betrekt bij de open­bare ruimte. Dit soort ruimtes verleiden het publiek iets te doen. Op die manier voelen ze zich sterker betrokken bij elkaar en bij hun omgeving.

  Strijp-S
  Strijp-S is een mooie plek voor een per­formatieve ruimte. De transformatie van het voormalige Philipsterrein naar woon-, leef- en werkterrein is volop in gang. Met de komst van de eerste bewoners in 2013 is het een uitdaging om de nieuwkomers zich verbonden te laten voelen met hun nieuwe stadsdeel. Openbare ruimte omvormen in performatieve ruimte draagt hieraan bij. BELLEN helpt de nieuwe bewoners de buitenruimte van Strijp-S in gebruik te nemen.

  Markering in de publieke ruimte
  Voor het ontwerp heeft Lilith Ronner van Hooijdonk zich laten inspire­ren door de klassieke markering van een publieke plek: de klok en de bel. Het meest bekende voorbeeld is de kerkklok die vroeger het ritme van een stad of dorp bepaalde. Maar ook op kleinere, meer private schaal zijn legio voorbeelden te benoemen. De ijscoman bijvoorbeeld, meldt zich met een bel en de eigen fiets­bel waarschuwt de medeweggebruikers. Of de voordeurbel, die een lijn trekt tussen publiek en privaat terrein.

  BELLEN meldt de aanwezigheid van publiek. Ze daagt uit tot beweging en interactief gebruik door bewoners, men­sen die werken op Strijp-S en bezoe­kers. Ze nodigt uit tot actie en die actie verleidt weer tot een volgende actie. Je kunt de instrumenten alleen gebruiken, maar het mooiste resultaat behaal je door juist samen te werken. Zo haalt BELLEN de klassieke functie van bellen naar de moderne tijd.

  Actie als reactie
  BELLEN bestaat uit verschillende mas­ten: vier masten met zes bellen en zes ‘zwiepmasten’ waarmee je de bel­len kunt luiden. Daarnaast zijn er vier lichtmasten aan het project gekoppeld. Deze lichtmasten zijn onderdeel van de reguliere straatverlichting op het Ketel­huisplein. Elke bel is aan één lichtmast gekoppeld en reageert wanneer het donker is door te veranderen van kleur.