• 26.10.2008
  Architectuur en Metamorfose in het Ontwerpproces

 • Architectuur en Metamorfose in het Ontwerpproces

  Metamorfose is de poëtische evenknie van transformatie. Waar transformatie erop gericht is met mathematische precisie een lineair proces in te zetten, zet metamorfose een schijnbaar doelloze verandering in gang; een verandering onder invloed van impulsen uit andere genres – de literatuur, de beeldende kunst, de architectuur, etc. De betekenis van het begrip metamorfose en haar gelaagdheid waren voor Lilith Ronner van Hooijdonk de aanleiding om het begrip te onderzoeken op de mogelijkheid om metamorfose te gebruiken in het architectonisch ontwerp in de hedendaagse context. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de these Architectuur en Metamorfose in het Ontwerpproces.

  Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van drie sleutelfiguren en het gebruik van hun metamorfose in de kunst, architectuur en de maatschappelijke contaxt: de poëtische toepassing van het begrip metamorfose door Ovidius in Metamorphosen en de vertaling van metamorfose in de beeldende kunst, het gebruik van het begrip in de wetenschap door Goethe en de interpretatie hiervan door architecten én de literaire applicatie van Kafka ingebed als metafoor bij Simmel en Foucault.

  Het onderzoek heeft vorm gevat in de these Architectuur en Metamorfose in het Ontwerpproces; een boekwerk van eetbaar papier. De inhoud van de these kan op twee manieren worden verwerkt, zowel door het te lezen als door het op te eten. Na vertering van het papier rest een samenvatting in de vorm van pop-up’s. De opmaak van het boek is afgeleid van de Gutenberg-bijbel, de eerste gedrukte bijbel. Zo is het boek een voorbeeld van metamorfose: wat betreft het toedienen van de informatie en het uiterlijk vertoon.

  Wilt u de pop-up van Gregor zelf maken, dan kunt u de pdf Gregor Popup downloaden en op A4 uitprinten. De doorgetrokken lijnen worden uitgeknipt, de onderbroken lijnen worden gerild, en als laatst moeten de juiste letters worden gecombineerd.