Lilith Ronner
van Hooijdonk

storytelling through architecture

 • 26.11.2010
  De metamorfose van de Coolsingel, of de weldadige kaalslag van de Stad.

 • De metamorfose van de Coolsingel, of de weldadige kaalslag van de Stad.

  For English summary download here the PDF.

  Architectuur heeft de gewoonte te laat te komen, en vervolgens veel te lang te blijven. De stad is niet de plek die wij bedachten maar veeleer de plek die anderen ons hebben nagelaten. Zo bewonen wij met zijn allen de keuzes, de vergissingen en de hoogtepunten van zij die ons vooraf gingen. De paradox van de traagheid van het gebouwde en de vluchtigheid van het gebruik is het uitgangspunt voor het afstudeerproject van Lilith Ronner van Hooijdonk.

  De metamorfose van de Coolsingel, of de weldadige kaalslag van de Stad onderzoekt de essentie van de architectonische metamorfose. Middels metamorfose confronteert het project zichzelf met de consequenties van een zinloze hypothese in een stedelijke omgeving die ons, op zijn beurt, belast met het vraagstuk van de autonomie van de architectuur. Hoe dienend moet architectuur zijn, als ze niet weet wie ze tenslotte zal dienen? Wat is de consequentie van de startpositie van het architectonisch ontwerpen? Dit spanningsveld is in essentie het ‘to be or not to be’ van de architect.

  Metamorfose is de poëtische evenknie van transformatie. In tegenstelling tot transformatie zet metamorfose een schijnbaar doelloze verandering in gang. Een verandering onder invloed van de betekenis die de sleutelfiguren Ovidius, Goethe en Kafka eraan hebben gegeven. Onderzoek naar de veelzijdigheid van het begrip heeft geleid tot een ontwerpmethodiek. De methodiek, beginnend met een vervreemdende metamorfose, gevolgd door een verankering in de omgeving en concluderend met de verdwijning van het vervreemdende element, impliceert een rigide gedachte-experiment. Na de verdwijning resteert een ontwerp die de intrinsieke kwaliteit van het subject aan het licht brengt.

  De Coolsingel in Rotterdam is in dit project het subject van de metamorfose. Door een extrapolatie van het wezen van de Coolsingel, verwordt de straat van een autobaan tot een landingsbaan. Om de bijbehorende vliegtuigen een plaats te geven in de context transformeert de omgeving van de Coolsingel in een luchthaven. Deze transformatie is enerzijds gebaseerd op een analyse van de locatie en anderzijds op een onderzoek naar de typologie van internationale luchthavens. Wanneer de vliegtuigen de stad verlaten komt de Coolsingel in een nieuwe gedaante terug.

  De wedergeboorte van de Coolsingel komt in de gedaante van een contemplatieve ruimte. De particuliere schoonheid van de nieuw ontstane ruimte wordt gevonden in de paradox tussen enerzijds de kaalslag van de straat en anderzijds het verdichten van de bebouwing eromheen. Een robuuste gevel omarmt de ruimte, markeert de ruimte als centrum van de stad. De uitgesproken vormentaal van de gevel met openingen als poorten en loggia’s heroverweegt de karakteristieken van architectonische stedelijkheid die niet ontworpen is op een specifiek programma.

  Afstudeertentoonstelling De metamorfose van de Coolsingel, of de weldadige kaalslag van de Stad in de Dépendance in het Schieblock in Rotterdam, periode 28.01.10-13.03.10.