Lilith Ronner
van Hooijdonk

storytelling through architecture

 • 02.12.2010
  Diagrammen

 • Diagrammen

  De diagrammen geven inzicht in ontwerpkeuzes, principeoplossingen en specifieke inpassingen die gemaakt zijn voor het Tweede en Derde Bedrijf van de  De metamorfose van de Coolsingel, of de weldadige kaalslag van de Stad.

  Luchthaven Coolsigel in de Rotterdamse situatie.


  Een vergelijking van verschillende luchthavens.

  Een vergelijking van verschillende stedelijke ruimte.

  Een vergelijking van de schaal van de luchthaven ten opzichte van de uiteindelijke stedelijke ruimte.

   

  Door metamorfose van de Coolsingel in een landingsbaan moet een alternatief worden gevonden voor het autoverkeer. Een tunnel tussen metrobuis en maaiveld is de oplossing.

  Op het maaiveld krijgt het vliegtuig en de voetganger vrij baan.

  Ten behoeve van een veiligheidszone langs de landingsbaan wordt van een groot aantal gebouwen langs de Coolsingel de voorgevel gesloopt. Nieuwe bebouwing faciliteert luchthavenfuncties die niet in de bestaande bebouwing kunnen worden ondergebracht. Een nieuwe gevel sluit de zijstraten van de Coolsingel af om turbulentie te voorkomen.

  Verschillende functies bevinden zich achter de geluidsgevel langs de landingsbaan.

  Reagerend op de functie achter de gevel is een patroon van ramen, loggia’s, arcades en standplaatsen vorm gegeven. De patroon van de gevelbeplating is hier op aangepast.

  Achter de gevel functioneert luchthaven Coolsingel als volgt.