Lilith Ronner
van Hooijdonk

storytelling through architecture

  • 15.01.2017
    Deelname onderzoek Stimuleringsfonds Ruimte voor Creatief Vakmanschap

  • Deelname onderzoek Stimuleringsfonds Ruimte voor Creatief Vakmanschap

    Lilith Ronner van Hooijdonk is geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek Ruimte voor Creatief Vakmanschap. Dit onderzoek is opgezet door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en het Practoraat Creatief Vakmanschap. Het ontwerpend onderzoek richt zich op een passende omgeving voor het leer- en maaktraject van creatieve MBO-alumni. Achterliggende gedachte is de slechte aansluiting van MBO-leerlingen op het HBO. In plaats van de doeners naar de schoolbanken te begeleiden is nu juist de insteek dat de MBO-alumni aan het werk gaan en tegelijkertijd een coachingstraject doen om op bepaalde vlakken verder te leren. Denk hierbij aan een meubelmaker die zich verder wil verdiepen in bedrijfsvoering.

    Lilith Ronner van Hooijdonk zal onderzoek doen naar de ruimtelijke randvoorwaarden voor het leerwerk-traject en hiermee een bijdrage leveren aan de totale businesscase. Eind juni 2017 wordt het project gepresenteerd.