Lilith Ronner
van Hooijdonk

storytelling through architecture

 • 28.01.2013
  Herbergen 2012

 • Herbergen 2012

  Voor het derde jaar op rij bouwde Lilith Ronner van Hooijdonk, samen met de andere leden van Stichting Herbergen of de reeks bouw en verbeelding, een tentoonstelling en een paviljoen in een weiland bij Bergen (NH). Herbergen 2012 bestaat uit een landschappelijk ontwerp. Verspreid over het weiland staan de verschillende kunstwerken, aaneengeregen door een laag hekje. Midden tussen de kunstwerken staat het paviljoen, dat dit jaar het werk van slechts één kunstenaar, Lisa van Wieringen, huisvest.

  Plaats Bergen (NH)
  Samenwerking met Johannes van AssemTrude van AssemJelle OoijevaarLisa van Wieringen
  Status gerealiseerd
  Jaar 2012
  Budget 14.000 euro incl. btw waarvan 5.500 euro voor het paviljoen

  Naar de website van stichting Herbergen

  Download hier de brochure Herbergen 2012 of stuur een mail naar mail@lilithronnervanhooijdonk.nl om voor 10 euro een hardcopy per post te bestellen.

  In 2012 is de uitdaging gevonden in het vergroten van het draagvlak voor dit jaarlijks terugkerende initiatief. Meer dan voorgaande jaren nodigde het collectief van architecten en kunstenaars, de dorpsgemeenschap, kinderen, vrijwilligers en sponsoren uit, deel te nemen aan Herbergen 2012. Niet alleen met de vraag het project financieel mogelijk te maken maar ook met de uitnodiging bij te dragen aan de totstandkoming van de tentoonstelling.

  Herbergen 2012 wil ‘de kringloop der dingen’ zichtbaar maken door de grondstoffen die het landschap biedt het eindresultaat te laten bepalen. Het basismateriaal voor de bouw van het paviljoen is touw. Touw wordt traditioneel gemaakt van vlas, wat groeit op Hollandse akkers. Na de oogst ligt het hooi tijdelijk in hopen, balen of rollen op het land. Deze aanblik dient als uitgangspunt voor de vorm van het paviljoen.

  In en rondom het paviljoen zijn foto’s, installaties en sculpturen te zien. Jelle Ooijevaar toont zijn nieuwe generieke landschappen. De jongeman van Lisa van Wieringen, bestaande uit zeventig portretten, toont negen jaar uit de levenscyclus van haar geliefde. De verbrandingsmotor van Johannes van Assem toont een nutteloze keten van brandstof, warmte, geluid, geur en beweging. Trude van Assem laat haar werken reageren op het landschap rondom het paviljoen.

  De kringloop der dingen gaat ook over het doorgeven van de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Stichting Herbergen biedt jonge architecten en kunstenaars de kans om op kleine schaal te experimenteren binnen het kader van architectuur, landschap en kunst. Stichting Herbergen houdt deze kennis niet voor zichzelf, maar deelt deze ervaringen met vakgenoten, geïnteresseerd publiek en scholieren.