Lilith Ronner
van Hooijdonk

storytelling through architecture

  • 24.02.2013
    Proces

  • Proces

    Naast het ontwerpproces en het bouwen, de kern van Herbergen, en de toevoeging van crowdfunden in 2011, werd de totstandkoming van deze editie tevens verrijkt met het werven van vrijwilligers buiten de directe familie- en vriendenkring en een educatieprogramma voor kinderen uit de zesde klas van de vrije school. Uitgangspunt hierbij was het vergroten van draagvlak en bekendheid bij de lokale bevolking.

    Ter promotie van de tentoonstelling is in samenwerking met Sarah Vrugt een merklap gemaakt met daarop de plattegrond van Herbergen 2012. Deze heeft de gehele maand september in de etalage van de Eerste Bergensche Boekhandel gehangen.

    Het educatieproject op de Adriaan Roland Holstschool bestond uit een driedaags lesprogramma waarin de kracht van het eigen denken en openheid voor nieuwe, onverwachte ideeën centraal stond. De eerste lesdag hebben de leerlingen, naar aanleiding van een tweetal presentaties over kunst en architectuur op school maquettes gemaakt van expositieruimte. De tweede en derde dag zijn de leerlingen naar het weiland gekomen om in de stromende regen sokkels voor de maquettes te ontwerpen en het educatiepaviljoen verder te omwikkelen met touw.