Lilith Ronner
van Hooijdonk

storytelling through architecture

 • 21.02.2013
  Proces

 • Proces

  Het proces begint met een bezoek aan de locatie. Opvallend zijn de alom tegenwoordige tegels, die later in het ontwerp terugkomen.


  De eerst volgende stap is het strippen van het pand.


  Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het ontwerp. De maquette toont de ruimtelijke ingrepen in bestaande situatie en een studie naar materialiteit.


  Ruimtes vloeien in elkaar over, zoals bij de collages van Alexa Meyerman.

  Materiaalstudies worden gemaakt.


  En dan kan de bouw beginnen. Wij treden op als ‘esthetisch adviseur’.