Lilith Ronner
van Hooijdonk

storytelling through architecture

  • 07.06.2017
    Kamers in de windsingel

  • Kamers in de windsingel

    Lilith Ronner van Hooijdonk bouwt een paviljoen in Kraggenburg. De architectuur gaat voort op de ritmiek van de windsingels in de Noordoostpolder. De bomenrijen staan streng in het gelid, maar schaalvergroting vraagt om erfuitbreiding. Het paviljoen bouwt voort op de landschappelijke kwaliteiten en maakt een alternatieve lezing zichtbaar.

    Het project maakt onderdeel uit van de manifestatie Schurende erfenis van Stichting Herbergen. Voor meer informatie, klik hier.

    Fotografie: Johannes van Assem, Arjen Ronner