• 12.01.2011
  Herbergen 2010

 • Herbergen 2010

  Tijdens de Bergense Kunst10daagse in september 2010 verrees in het polderlandschap net achter de duinen Herbergen 2010: een initiatief van Stichting Herbergen of de reeks bouw en verbeelding, een stichting die wordt vertegenwoordigd door vier kunstenaars in samenwerking met Lilith Ronner van Hooijdonk. De ontworpen expositieruimte, gelegen in onze geboortestreek en met als doel een archetypische expositieruimte te verplaatsen naar de plaats van herkomst, bood onderdak aan fotografie, video en beeldhouwwerk.

  Plaats Bergen (NH)
  Samenwerking met Johannes van Assem, Trude van Assem, Jelle Ooijevaar & Lisa van Wieringen
  Status gerealiseerd
  Jaar 2010
  Budget 2.000 euro incl. btw

  Naar de website van stichting Herbergen.

  Download hier de brochure Herbergen 2010 of stuur een mail naar mail@lilithronnervanhooijdonk.nl om voor 10 euro een hardcopy per post te bestellen.

  Het uitgangspunt voor deze expositieruimte is enerzijds de klassieke tentoonstellingskast, zoals bekend van het exposeren van mineralen of opgespelde vlinders, en anderzijds de locatie, het Bergense, waar de meeste van de initiatiefnemers van Herbergen 2010 vandaan komen. De verplaatsing van de tentoonstellingskast naar een weiland in Bergen en de vertoning van de tentoon te stellen kunstwerken zullen een aanpassing vereisen van het klassieke model. Waar de toeschouwer eerst ver voorovergebogen over de kast de objecten uit hun omgeving isoleerde, zal de kast in de nieuwe omgeving door het formaat de toeschouwer de gelegenheid geven afwisselend het tentoongestelde en de omgeving te beschouwen. De metamorfose die zo plaatsvindt, verbindt de plek van de professie met de plek van de jeugd.

  Het werk dat wordt geëxposeerd in het paviljoen gaat over de ontmoeting in tijd en over plaats, herinnering en verbondenheid met een plek. De werken zullen het individuele onderzoek van de kunstenaars tonen naar het hun zo vertrouwde landschap en de bewoners van hun geboortestreek. Het landschap, waarvan het karakter bepaald wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren en de interactie daartussen, zal worden benaderd als een gebied zoals dat door mensen wordt waargenomen. Daarnaast fungeert de streek van herkomst als sociale constructie en als stelsel van persoonlijke waarden, als leefomgeving van de mens, en vormt zo zijn bewoners. Tenslotte is er het landschap dat meestal niet bewust wordt ervaren omdat het er altijd is en men er als het ware onderdeel van uitmaakt; dat landschap zal door deze tentoonstelling tijdelijk op scherp gesteld worden.