Lilith Ronner
van Hooijdonk

storytelling through architecture

  • 03.07.2017
    sQuare: the spatial character of a community

  • sQuare: the spatial character of a community

    In november 2016 nodigde het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie ontwerpers uit deel te nemen aan het onderzoek naar een ruimtelijke visie op een leerwerkomgeving voor creatieve vakmensen. Achtergrond van de Open Oproep is de verandering van het middelbaar beroepsonderwijs. Het MBO staat in de spotlight. In de media wordt gesproken van jongeren die niet aan het werk komen en een slechte aansluiting hebben met het hoger beroepsonderwijs. Tegelijkertijd voelt het onderwijs de urgentie om mee te gaan met veranderingen van deze tijd en aan te sluiten op tendensen in de markt. De uitvraag van de open oproep was: hoe ziet de leeromgeving van de toekomst eruit?

    Deze onderzoeksvraag resulteerde voor Lilith Ronner van Hooijdonk in een studie naar ruimtelijke voorbeelden die laten zien hoe de fysieke omgeving gemeenschappelijkheid kan faciliteren. Vanuit een verdieping in de doelgroep zijn een aantal categorieën bedacht, zoals de tuin en de keuken. Bestaande voorbeelden binnen deze categorieën tonen de werking van deze ruimten als dragers van de gemeenschap. Naar aanleiding van deze voorbeelden maakten we een beeld dat weergeeft hoe de verschillende elementen kunnen worden samengebracht om de gemeenschap te ondersteunen. Dit beeld dient als inspiratie voor het ontwerp van de fysieke ruimte en de fysieke identiteit van de leerwerkomgeving sQuare.