Lilith Ronner
van Hooijdonk

storytelling through architecture

 • 03.07.2017
  sQuare: the spatial character of a community

 • sQuare: the spatial character of a community

  In november 2016 nodigde het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie ontwerpers uit deel te nemen aan het onderzoek naar een ruimtelijke visie op een leerwerkomgeving voor creatieve vakmensen. Achtergrond van de Open Oproep is de verandering van het middelbaar beroepsonderwijs. Het MBO staat in de spotlight. In de media wordt gesproken van jongeren die niet aan het werk komen en een slechte aansluiting hebben met het hoger beroepsonderwijs. Tegelijkertijd voelt het onderwijs de urgentie om mee te gaan met veranderingen van deze tijd en aan te sluiten op tendensen in de markt. De uitvraag van de open oproep was: hoe ziet de leeromgeving van de toekomst eruit?

  Programma onderzoek
  Opdrachtgever Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Samenwerking met Practoraat Creatief Vakmanschap
  Status afgerond
  Plaats Amsterdam
  Jaar 2017

  De onderzoeksvraag is breed, maar specifiek gericht op de nieuwe leerwerkomgeving van sQuare. sQuare faciliteert het principe van een leven lang leren voor creatieve vakmensen die na een volledig traject op niveau 5 een diploma behalen.

  Het programma van sQuare is gevormd rondom drie lijnen: community, professionele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Verschillende vakken worden modulair aangeboden. sQuare deelnemers kunnen elk moment starten met een module en zelf hun vakkenpakket samenstellen. Het is op maat gemaakt onderwijs, dat begeleid wordt door een coach.

  Belangrijk uitgangspunt voor sQuare is het gemeenschapsgevoel: het gemeenschapsgevoel draagt bij aan de positionering van sQuare in het werkveld. Tegelijkertijd draagt het gemeenschapsgevoel bij aan uitwisseling van kennis en ervaring tussen de deelnemers.

  Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag. Wanneer gemeenschapsgevoel van groot belang is, terwijl er geen vanzelfsprekende groepsvorming is vanwege het modulaire onderwijsprogramma, hoe kan de fysieke ruimte een bijdrage leveren aan het creëren van een veilige leeromgeving?

  Lilith Ronner van Hooijdonk deed een studie naar ruimtelijke voorbeelden die laten zien hoe de fysieke omgeving gemeenschappelijkheid kan faciliteren. Vanuit een verdieping in de doelgroep zijn een aantal categorieën bedacht, zoals de tuin en de keuken. Bestaande voorbeelden binnen deze categorieën tonen de werking van deze ruimten als dragers van de gemeenschap. Naar aanleiding van deze voorbeelden maakten we een beeld dat weergeeft hoe de verschillende elementen kunnen worden samengebracht om de gemeenschap te ondersteunen. Dit beeld dient als inspiratie voor het ontwerp van de fysieke ruimte en de fysieke identiteit van de leerwerkomgeving sQuare. 

  Het onderzoek werd gebundeld in een publicatie: sQuare: the spatial character of a community.